206 Verkkosivujen tuottaminen
206 Produktion av webbsidor

Tehtävässä tarvittavia lisätietoja
Ytterligare information som behövs för uppgiften

Tiedot tulevat tänne sitä mukaan kun niitä kilpailijoille julkaistaan

Informationen kommer hit när den publiceras för konkurrenter

Ensimmäinen päivä

Tehtävä: tiistai 17.5.2022
Herobanner.zip
Palvelusta.zip
Referenssit.zip

Toinen päivä

Tehtävä: keskiviikko 19.5.2022
Tietokannan testaukseen tiedostot
Matkojen koordinaatit

Kolmas päiväKysymyksiä ja vastauksia
Frågor och svar

FileZillan kanssa ei saa yhteyttä palvelimeen?

Ota palvelimeen yhteys ensimmäisellä kerralla putty tai vastaavalla ohjelmalla ja vaihda käyttäjän salasana

Tarkista, että käytät porttia numero 22

Voiko palvelimella käyttää nodejs?

Node.js toimii palvelimella, mutta palomuurilla joka on omena palvelimen edessä ei ole kuin portit 80 ja 443 auki

Voiko palvelimella käyttää nodejs serveriä eli onko varattu porttia nodejs serveriä varten?

Nodejs serveriä ei voi käyttää, koska palomuurista ei voida eikä saada portteja auki. Palomuuri ei ole omassa hallinnassa, eikä yhtiön tietoturvakäytännöt salli porttien avaamista.