206 Verkkosivujen tuottaminen
206 Produktion av webbsidor

Finaalissa tarvittavia lisätietoja

Tunnukset toimitetaan henkilökohtaisesti jokaiselle kisaajalle.
Palvelimen hakemistoista löytyy tiedostot ja hakemistot
Tietokannat on valmiiksi luotu ja tunnukset löytyvä kisaajan saamista ohjeista.